Uitgestuur deur KERKNUUS namens Petrus Cornelius Struwig Testamentere Trust

Stuur alle eposse aan struwigeco@iafrica.com Klik hier vir aanlyn weergawe...

 


KERKNUUS...nuus oor die grense
Posbus 5539 Kockspark 2523

Webblad / E-pos / Kanselleer alle Kerknuus of verander voorkeure