Uitgestuur deur KERKNUUS namens NG GEMEENTE GARSFONTEIN
Stuur alle eposse aan yolande@nggars.org.za Klik hier vir aanlyn weergawe...

NG Gemeente Garsfontein

Vakature:  Jeugwerkerspos

 

Aansoeke word ingewag vir die vul van ‘n deeltydse pos as Jeugwerker by NG GEMEENTE GARSFONTEIN.

 

KANDIDAAT SE PROFIEL:

       ‘n Persoon van deurleefde spiritualiteit.

       Toepaslike kwalifikasie en/of bewese ondervinding met kinder- en jeugwerk.

       ’n Passie en gawe om kinders en jongmense te begelei, te betrek en te vorm om in ‘n verhouding met Jesus Christus te staan.

       Oor kommunikasievaardighede beskik wat die kandidaat in staat stel om effektief met kinders, jongmense en hul ouers te kommunikeer en in te skakel.

       Beskik oor goeie organisatoriese en administratiewe vaardighede.

       VermoŽ om in spanverband te werk.

        Begrip vir die visie, waardes, kultuur en etos van die gemeente.

 

POSBESKRYWING:

       Bestuur en organisering van Junior en Senior Jeugbediening

       Verantwoordelik vir die beplanning, voorbereiding en uitvoering van alle aktiwiteite wat met die junior en senior jeug verband hou, in oorleg met betrokke leraars verantwoordelik.

       Hulp met administratiewe reŽlings tov kampe, uitstappies, kategese en eredienste.

       Kommunikasie tussen en met leraar verantwoordelik vir die jeugbediening, jeugleiers, kategete, kinders en ouers.

AANSOEKE:
Aansoeke word ingedien aan die hand van die nodige aansoekvorm (verkrygbaar by  Bedryfsbestuurder). Kandidate moet beskikbaar wees vir psigometriese evaluering en ‘n onderhoud.

Aansoeke moet per e-pos gerig word aan:  Die Bedryfsbestuurder, NG Garsfontein, yolande@nggars.org.za

NAVRAE:
Ds Jaco Barnard  jaco@nggars.org.za / 082 302 9807

SLUITINGSDATUM:  07 Oktober  2018

DIENSAANVAARDING: 01 Januarie 2019

 

 

KERKNUUS...nuus oor die grense
Posbus 5539 Kockspark 2523

Webblad / E-pos / Kanselleer alle Kerknuus of verander voorkeure