Uitgestuur deur KERKNUUS namens kerksondermure
Stuur alle eposse aan mmuller@ksm.co.za Klik hier vir aanlyn weergawe...

kerksondermure

Vakature: Gemeenteleier

Gemeenteprofiel:
 
kerksondermure is ʼn makro-gemeente in Centurion en Midstream. Ons is een gemeente wat vanuit twee persele funksioneer. Ons is Bybels behoudend en eietyds.
 
Leier se profiel:
 
Die suksesvolle kandidaat sal deel vorm van die uitvoerende span, en sal aanvanklik verantwoordelik wees vir die omvattende bestuur van kerksondermure se Groepebediening en Jong Volwassenes. Die kandidaat moet oor die volgende eienskappe/vermoŽ/ervaring beskik:
 
∑         ʼn Spanspeler.
∑         Organisatoriese vaardighede.
∑         Voldoende en toepaslike ervaring in gemeentelike bediening.
∑         Ervaring en/of begrip van bediening in ʼn groot gemeente konteks.
∑         Verkieslik ʼn gelegitimeerde predikant.
∑         Die ideale kandidaat het tussen 7 – 15 jaar toepaslike ondervinding.
 
Vergoeding:
 
ʼn Mededingende pakket sal met die suksesvolle kandidaat onderhandel word.
 
Aansoeke:
 
Verskaf asseblief  ʼn kort CV met ten minste twee referente voor sluitingsdatum.
Onderhoude mag met die kandidate op die kortlys gevoer word.
 
Aansoeke kan gestuur word aan: Miriam Muller by mmuller@ksm.co.za.
Sluitingsdatum vir aansoeke:  25 Oktober 2018
 
Vir verdere inligting kontak: Fanie Venter (012) 663 2003
 
Die Gemeenteraad behou homself die reg voor om nie ʼn aanstelling uit die aansoeke te maak nie.
 

 

KERKNUUS...nuus oor die grense
Posbus 5539 Kockspark 2523

Webblad / E-pos / Kanselleer alle Kerknuus of verander voorkeure